Z dumą informujemy, że nasza koleżanka

dr n. med. Aleksandra Lewandowska

Ordynator Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci, Kierownik Poradni Zdrowia Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży, Kierownik Programu Koordynowanej Opieki Psychiatrycznej dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju KO-CZR, została w dniu 3 listopada 2021 roku powołana na stanowisko
Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży

Gratulujemy i cieszymy się,
że pasja, zaangażowanie i kompetencje naszej współpracownicy zostały docenione.
Jesteśmy przekonani, że energia i postawa naszej Pani Aleksandry - „naszej Oli”,
jej szczególne podejście do "niedorosłych" pacjentów staną się wzorem i inspiracją
oraz wsparciem dla ośrodków psychiatrii dzieci i młodzieży w całym kraju.

Dyrekcja i współpracownicy