MAPA


LEGENDA:

budynek a

parter

o   biuro podawcze,

o   kasa,

o   dział statystyki medycznej i dokumentacji chorych,

o   sale szkoleniowe

i piętro

o   bhp,

o   dział organizacji i zarządzania personelem,

o   dział eksploatacyjno-techniczny,

o   dział zamówień publicznych i zaopatrzenia

ii piętro

o   dział ekonomiczno-finansowy,

o   kancelaria/sekretariat

o   dyrekcja

budynek b

parter

o   oddział DETOKSYKACYJNY

i piętro

o   oddział dzienny psychiAtryczny dla dorosłych „Aleksandrowska”

ii piętro

o   wolu,

o   rzecznik praw pacjenta

pawilon iii

parter

o   poradnia zdrowia dla dziEci,

o   oddział dzienny psychiAtryczny dla dzieci,

o   oddział psychiAtryczny dla dzieci

i piętro

o   oddział psychiAtryczny dla dzieci

pawilon vii

parter

o   oddział psychiatrii sądowej

i piętro

o   oddział psychiatrii sądowej

ii piętro

o   oddział psychiatrii sądowej

pawilon viii

parter

o   oddział psychogeriatryczny

i piętro

o   oddział psychogeriatryczny „C”

pawilon ix

parter

o   opip

i piętro

o   oddział psychiatryczny DLA MŁODZIEŻY

pawilon x

parter

o   izba przyjęć,

o   czp łódź bałuty punkt koordynacyjny i poradnia,

o   apteka

i piętro

o   czp łódź bałuty  oddział PSYCHIATRYCZNY

ii piętro

o   oddział psychiatryczny „e”

pawilon xi

parter

o   oddział psychiatryczny „f” – klinika psychiatrii um w łodzi,

o   oddział psychiatrii sądowej

i piętro

o   oddział psychiatryczny „f” –  psychiatrii um w łodzi,

 


Zasady udostępniania dokumentacji medycznej.


 • Dokumentacja medyczna jest udostępniana bez zbędnej zwłoki w sposób zapewniający zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 • Dokumenty można otrzymać do wglądu na miejscu, w umówionym terminie lub wnioskować o sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii.
 • Kopie dokumentów sporządzane są na pisemną prośbę Pacjenta, osoby przez niego upoważnionej lub instytucji uprawnionej.
 • Prośbę można złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres Szpitala lub też przesłać droga mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Oryginał i kopie dokumentów wydawane są Pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu Pacjenta, albo osobie upoważnionej do ich odbioru, po okazaniu przez nich dowodu tożsamości.
 • Dokumenty sporządzane są na koszt wnioskodawcy, należna opłata jest pobierana przy ich wydawaniu. Możliwe jest także przesłanie dokumentów drogą pocztową.

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej:

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Procedurą Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością nr P-02/10 z dnia 17.04.2015 r. w sprawie udostępniania i obiegu dokumentacji medycznej i udzielanie informacji dotyczącej pacjentów oraz komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2021 r., od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązują następujące opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej:

 • jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – 11,31 zł brutto, w tym podatek VAT,
 • jedna strona kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,40 zł brutto, w tym podatek VAT,
 • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 2,26 zł brutto, w tym podatek VAT.

Udostępnienie dokumentacji po raz pierwszy jest bezpłatne.


CO ZABRAĆ DO SZPITALA?


Szanowny Pacjencie, zależy nam aby Twój pobyt w szpitalu był jak najbardziej komfortowy i oparty na wzajemnym zaufaniu . Z naszej strony pragniemy by wszystkie procedury z nim związane przebiegały w sposób czytelny i oczywisty. Dlatego w celu usprawnienia niezbędnych formalności, prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w tej zakładce. 

Niezbędne dokumenty:

Aby dokonać weryfikacji ubezpieczenia w systemie eWUŚ, konieczny jest nr PESEL.

Miej przy sobie dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

Osoby, które w rejestracji otrzymają informację, że w systemie eWUŚ  NFZ nie potwierdza ich uprawnień do świadczeń, a są pewne, że mają do nich prawo, zobowiązane są złożyć oświadczenie o swoim prawie do świadczeń lub okazać się dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie. 

Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń zdrowotnych może być:

 • Dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:
  • druk ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę,
  • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
  • legitymacja ubezpieczeniowa wraz z aktualnym wpisem i pieczątką.
 • Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:
 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Dla osoby ubezpieczonej w KRUS:
  • zaświadczenie lub legitymacja KRUS aktualnie podstemplowane,
  • dowód wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie społeczne.
 • Dla emerytów i rencistów:
  • legitymacja emeryta lub rencisty,
  • aktualny odcinek emerytury lub renty.
 • Dla osoby bezrobotnej:
  • aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie:
  • umowa zawarta w NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłaty składki.
 • Dla członka rodziny osoby ubezpieczonej:
  • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego,
  • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę,
  • zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny,
  • legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną dat i pieczątką zakładu pracy lub ZUS,
  • legitymacja emeryta lub rencisty z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualnym odcinkiem emerytury lub renty,
 • W przypadku członków rodziny- dzieci, które ukończyły 18 rok życia (np. uczniowie i studenci), dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki (do 26 roku życia) lub dokument potwierdzający znaczny stopień niesprawności.

Dla osoby ubezpieczonej w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu:

 • poświadczenie wydane przez NFZ - w przypadku zamieszkiwania na terenie RP (formularze serii E),
 • karta EKUZ lub certyfikat karty zastępujący wydany przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA - w przypadku pobytu na terenie RP

Konieczne przedstawienie dokumentu w celu wykonania kserokopii:

 • w przypadku ubezpieczenia na podstawie art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych ( zgoda wójta/ burmistrza), konieczne okazanie dokumentu w celu wykonania kserokopii.

 W przypadku przyjęcia w stanie nagłym brak ubezpieczenia NIE JEST podstawą odmowy udzielenia świadczenia. W przypadku, gdy konieczna jest weryfikacja ubezpieczenia za pomocą dokumentów papierowych, a pacjent nie posiada ich w chwili przyjęcia, ma prawo taki dokument przedstawić w innym czasie:

 • nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia,
 • lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia.

Brak możliwości zweryfikowania ubezpieczenia może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!

Koniecznie zabierz ze sobą:

 • skierowanie do szpitala (jeśli posiadasz – nie jest niezbędne),
 • posiadane wyniki badań dodatkowych,
 • rzeczy osobiste (koszula, piżama, szlafrok, obuwie domowe, przybory toaletowe, ręcznik).

Szanowny Pacjencie prosimy o przemyślany dobór rzeczy, które będą dla Ciebie niezbędne podczas pobytu szpitalu, zalecamy – o ile to możliwe – nie zabierać rzeczy drogocennych i wartościowych oraz większych sum pieniędzy na oddział.

Zachęcamy do pozostawienia w bezpłatnym depozycie dokumentów osobistych oraz rzeczy wartościowych funkcjonującym w Szpitalu.


ODWIEDZINY


Możliwość pobytu rodziny i bliskim z pacjentem ułatwia adaptację pacjenta w środowisku szpitalnym.

W Szpitalu odwiedziny pacjentów odbywają się zgodnie z regulaminami wewnętrznymi oddziałów.

Nie zaleca się odwiedzin pacjenta przez dzieci poniżej 10 roku życia.

W Szpitalu może zostać wprowadzone ograniczenie odwiedzin odnośnie liczby i godzin, w uzasadnionych przypadkach.

W przypadku sal wieloosobowych, odwiedziny muszą uwzględniać prawo innych pacjentów do  zachowania prywatności i intymności.

Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych!


WSPARCIE


Opieka duszpasterska

Pacjenci mają możliwość korzystania z opieki duszpasterskiej i realizacji potrzeb religijnych zgodnie ze swoimi przekonaniami.

Na terenie parku otaczającego Szpital funkcjonuje świątynia wyznania rzymskokatolickiego Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Pacjenci mogą uczestniczyć:

Msze Święte w dni powszednie o godz. 7:00, 18:00

Msze Święte w niedziele i święta o godz. 8:00, 10:00, 11:30, 16:30

W Szpitalu działa Kapelan ks. kan. Ryszard Szmist.


Zasady przyjęcia i pobytu


 

Przyjęcia odbywają się w trybie planowym – w terminie uzgodnionym z Pacjentem lub jego Opiekunem oraz w trybie nagłym – bez wcześniejszego uzgodnienia (bez skierowania), jeżeli stan zdrowia wskazuje na konieczność hospitalizacji (ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia podejmuje Lekarz Dyżurny Izby Przyjęć).
Pierwszy kontakt z Pacjentem następuje w Izbie Przyjęć (pawilon X, parter) – tel. 42 71 55 898, 42 71 55 501, która czynna jest całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY POBYTU PACJENTA W ODDZIALE SZPITALNYM


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami Narodowego Funduszu Zdrowia podczas pobytu w oddziale szpitalnym Pacjent nie może korzystać w innym zakładzie opieki zdrowotnej z porad lekarza rodzinnego i porad lekarza specjalisty. Nie można więc w tym czasie pobierać recept, zleceń na środki ortopedyczne i pieluchomajtki ani korzystać z konsultacji.


POSIŁKI


Szanowni Pacjenci, informujemy, że posiłki na oddziałach wydawane są w godzinach:

ŚNIADANIE -  08.30 – 09.30

OBIAD         -  12.30 – 13.00

KOLACJA     -  17.30 – 18.00