Program inwestycji: „Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2”

Nazwa inwestycji: „Utworzenie Centrum Rehabilitacji i PsychoTERAPII DiM” w związku z COVID-19.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z BGK / Dotacja celowa MZ - 5 000 000,00 zł

Łączny koszt inwestycji 5 800 000,00 zł


Opis zadania:
Budowa w systemie tradycyjnym (murowanym) Pawilonu nr 12 - Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży.
Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa epidemiologicznego i przygotowanie podmiotu do udzielania świadczeń pacjentom z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 lub przypadkom prawdopodobnym, udzielanie świadczeń pacjentom wymagającym rehabilitacji psychiatrycznej po przechorowaniu Covid-19 oraz możliwości realizacji zwiększonego zapotrzebowania na efektywne świadczenia stacjonarne dla dzieci i młodzieży, którzy wymagają hospitalizacji ze względu na negatywne skutki długotrwałej izolacji i niekorzystnych warunków psychospołecznych w trakcie stanu epidemii.