Lżejszym być - pilotażowy program dla mieszkańców woj.

łódzkiego

Celem projektu jest zmniejszenie wyjściowej masy ciała średnio o 5% 720 mieszkańców woj., łódzkiego (612 K/108 M)

mieszkańców województwa łódzkiego ze stwierdzoną otyłością i nadwagą zakwalifikowanych do udziału w Programie i

uczestniczących w jego działaniach

Data realizacji projektu: 01.03.2020 r. do 28.02.2023 r.

Grupa docelowa to 720 os (612 K/108 M) spełniających łącznie wymogi SzOOP i „Regionalnego programu zdrowotnego

dotyczącego przeciwdziałania nadwadze i otyłości w woj. łódzkim wśród os. w wieku aktywności zaw. na l.2019- 2023-pilotaż"ODWAŻYMY ŁÓDZKIE”(RPZ, Program).

Kogo zapraszamy:

1.Mieszkańcy woj. łódzkiego

2.Wiek: 30 – 65 lat

3.Aktywność zawodowa

4.Wskaźnik Masy Ciała BMI: ≥ 25 kg/m² – ≤ 39,9 kg/m² lub obwód talii: kobiety >80 cm, mężczyźni >94 cm.

5.Pozytywna opinia/zaświadczenie lekarza pierwszego kontaktu (np. lekarza POZ) dot. możliwości udziału osoby w

Programie.

6.Wyniki obligatoryjnych badań wykonanych przez pacjenta na potrzeby wstępnej kwalifikacji do Programu (morfologia,

badanie wartości wskaźników przemiany lipidowej (stężenia cholesterolu całkowitego, cholesterolu frakcji LDL, HDL,

trójglicerydów), gospodarka węglowodanowa (stężenie glukozy na czczo, glikemia przygodna), stężenia aminotransferaz

wątrobowych, kwasu moczowego oraz ciśnienia tętniczego krwi wykonanymi nie później niż 1 miesiąc przed wizytą.

Fakultatywnie do rozważenia przez lekarza w przypadku osób z zaburzoną gospodarką węglowodanową: wyniki badania

hemoglobiny glikowanej HbA1c oraz insuliny, a także wyniki innych badań jeśli zostały zlecone przez lekarza.

Ponadto zakwalifikowanie do programu wymaga pisemnej zgody uczestnika.

Z raportu GUS „Stan zdrowia ludności w 2014” (publikacja w 2016, brak nowszych

Rezultaty projektu:

- Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne - 720 osób (612K/108M)

- Liczba zorganizowanych spotkań mających na celu akcję edukacyjno - świadomościową - 2

Zadania w projekcie:

1. Akcja edukacyjno-świadomościowa

2. Konsultacje dietetyczne

3. Wsparcie dotyczące aktywności fizycznej

4. Wsparcie psychologiczne dla uczestników

5. Wizyta lekarska na zakończenie udziału w Programie

 

Projekt jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami:
1.Zapewnienie podczas rekrutacji równego dostępu do informacji o projekcie oraz możliwość zgłoszenia udziału w nim osobom z różnymi niepełnosprawnościami poprzez udostępnienie do rekrutacji pomieszczeń z uzgodnieniami architektonicznymi, możliwość uzgodnienia z Koordynatorem dodatkowego wsparcia w przypadku rekrutacji do projektu i udziału dla osób niedowidzących, niesłyszących, czy osób z niepełnosprawnością intelektualną.
2.Realizacja wsparcia w pomieszczeniach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami.
3.Zapewnienie udogodnień architektonicznych oraz innych wynikających z niepełnosprawności.
4.Wszystkie produkty projektu i działania w nim realizowane będą zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania.

Kwota dofinansowania: 1 424 442,43 zł

Osoba do kontaktu: Anna Kocewiak 42 7155918 g. 9:00-12:00, Agnieszka Jędrzejczak – 42 7155773 g. 7:00-14:00

 


Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Formularz kwalifikacyjny

Informacja od lekarza

Zakres porady

Oświadczenie uczestnika - RODO

Schemat postępowania