Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi informuje o uzyskanym dofinansowaniu zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji na realizację zadania:

„Unieszkodliwianie odpadów medycznych powstających na terenie Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi”

Wartość ogólna zadania: 52 348,17

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji wynosi: 51 500,00 zł

Uzyskane efekty rzeczowe i ekologiczne:

Unieszkodliwianie odpadów medycznych powstających na terenie Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi


Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi informuje o uzyskanym dofinansowaniu zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji na realizację zadań:

1. Unieszkodliwianie odpadów medycznych powstających na terenie Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 87 368,55 zł

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji wynosi: 67 000,00 zł

Opis projektu:

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi zadania pn.: ,,Unieszkodliwianie odpadów medycznych powstających na terenie Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi, realizowane w ramach programu priorytetowego „Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa”.

2. Odprowadzanie ścieków powstających na terenie Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 134 732,09 zł

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji wynosi: 133 000,00 zł

Opis projektu:

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi zadania pn.: „Odprowadzania ścieków powstających na terenie Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi”, w ramach programu priorytetowego „Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa”

www.wfosigw.lodz.pl