Sprostowanie z dnia 23-09-2021 w formacie .PDF

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w formacie .PDF

szczegółowe warunki konkursu CZP zał.2 w formacie .DOC

formularz ofertowy zał.3 w formacie .DOC

harmonogram dostępności załącznik 4 .XLS

Harmonogram pracy zał 4a .XLS

umowa CZP załącznik 5 w formacie .DOC