W imieniu Pana Artura Olsińskiego, Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi oraz swoim serdecznie zapraszam do udziału w wydarzeniu, które odbywać się będzie w ŁOW NFZ w Łodzi przy ulicy Targowej 35, w dniu 27 lutego 2023 r. w godz. 14:00 – 17:00.

Wydarzenie będzie odbywać się pod hasłem „Dzień Zdrowia Psychicznego w ŁOW NFZ”.

Celem wydarzenia jest m.in. promowanie wśród mieszkańców naszego regionu dbałości o utrzymanie prawidłowego zdrowia psychicznego poprzez samoakceptację, niezależność oraz pozytywne relacje między nimi a otoczeniem.

Akcję promocyjną kierujemy do klientów odwiedzających Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ, a udział w wydarzeniu (także dla wystawców) jest bezpłatny.

Anna Śremska, Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi