Rzecznik Praw Pacjenta
Szpitala Psychiatrycznego

Funkcję Rzecznika Praw Pacjenta pełni Pani Małgorzata Staśkowiak
3 dni w tygodniu tj. środa, czwartek, piątek w godz. 7.00-15.00
tel 42-71-55-798