Program inwestycji: „Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2”

Nazwa inwestycji: „Modernizacja Pawilonu Psychiatrycznego dla Dzieci” w związku z Covid-19.

Dotacja celowa MZ - 5 000 000,00 zł

Łączny koszt inwestycji 5 853 887,00 zł

 

Opis zadania:

Modernizowany Pawilon Psychiatryczny dla Dzieci zlokalizowany w Pawilonie III (1600 m2),  dysponuje  infrastrukturą dostosowaną na potrzeby związane z segregacją pacjentów (triage) zgodnie z obowiązującymi wytycznymi epidemiologicznymi

Ponadto biorąc pod uwagę obserwowane i nasilające się negatywne skutki długotrwałej izolacji , Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi opracował program rehabilitacji, psychoterapii, który wdrożył do realizacji w dostosowanych pomieszczeniach, w wyniku przeprowadzanej inwestycji.

Inwestycja poprawia bezpieczeństwa pacjentów i przygotowuje  podmiot do udzielania świadczeń pacjentom wymagającym rehabilitacji psychiatrycznej po przechorowaniu Covid-19 oraz możliwości realizacji zwiększonego zapotrzebowania na efektywne świadczenia stacjonarne dla dzieci, które wymagają hospitalizacji ze względu na negatywne skutki długotrwałej izolacji i niekorzystnych warunków psychospołecznych w trakcie stanu epidemii.

.