Wykaz numerów wewnę™trznych Wykaz numerów wewnę™trznych

Wykaz numerów wewnę™trznych

Aby wybrać numer wewnę™trzny bezpoś›rednio należy poprzedzić‡ go cyframi 42 71 55 np. aby zadzwonić‡ do sekretariatu należy wpisać‡ numer 42 71 55 776

Administracja

Sekretariat

1. Sekretariat 776
2. Sekretariat 777

Portiernia

1. Portiernia 766

Księgowość

1. Główny księ™gowy 770
2. Za-ca Księ™gowego 769
3. Księgowość 768
4. Księgowość‡ 771
5. Środki trwałe 772
6. Płace 773
7. Kasa 774

Dział Organizacji i Zarzą…dzania Personelem

1. Kierownik 757
2. Inspektor 753
3. Inspektor 754
4. Inspektor 756

Dział Statystyki i Dokumentacji Medycznej

1. Kierownik 758
2. Obsługa interesantów 759
3. Sekretariat 760
4. Sekretariat 761
5. Ruch chorych 762
6. Archiwum 752

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

1. Kierownik 763
2. Inspektorzy 764
3. Magazyn 765

Dział Eksploatacyjno - Techniczny

1. Kierownik 800
2. Inspektor 801
3. Inspektor 802
4. Warsztat 803

Informatycy

1. Pokój informatyków 782
2. Pokój informatyków 783

BHP i O.C.

1. BHP 780
2. O.C. 781

Oddział‚y i przychodnie

Rzecznik Praw Pacjenta

1. Rzecznik 798

Pielęgniarka Naczelna

1. Naczelna pielęgniarek 775

Apteka

1. Kierownik 950
2. Apteka 951
3. Apteka 949

Oddział Dzienny dla Dzieci

1. Dyrektor 807
2. Ordynator 805
3. Dyżurka pielęgniarek 806
4. Pokój socjalny 808

Oddział Psychiatryczny dla Dzieci

1. Ordynator 809
2. Pielęgniarka Oddziałowa 812
3. Gabinet lekarski 803
4. Gabinet lekarski 810
5. Gabinet lekarski 811
6. Gabinet lekarski 818
7. Gabinet Psychologa 804
8. Gabinet Psychologa 815
9. Gabinet Psychologa 816
10. Dyżurka pielęgniarek 813
11. Gabinet zabiegowy 814
12. Pokój socjalny 817

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci

1. Rejestracja 819
2. Pokój zabiegowy 820
3. Pokój lekarski 821
4. Pokój lekarski 822
5. Pokój lekarski 823
6. Pokój lekarski 824
7. Pokój lekarski 825
8. Pokój lekarski 826

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

1. Rejestracja 827

Oddział A

1. Ordynator 835
2. Sekretariat 840
3. Pielęgniarka Oddziałowa 838
4. Pokój lekarski 836
5. Pokój lekarski 837
6. Gabinet psychologa 842
7. Dyżurka pielęgniarek 839
8. Gabinet zabiegowy 841
9. Pokój socjalny 843

Oddział B

1. Ordynator 850
2. Sekretariat 856
3. Pielęgniarka Oddziałowa 854
4. Pokój lekarski 851
5. Pokój lekarski 852
6. Pokój lekarski 853
7. Gabinet psychologa 857
8. Dyżurka pielęgniarek 855
9. Pracownia terapii 858

Oddział C

1. Ordynator 860
2. Sekretariat 866
3. Pielęgniarka Oddziałowa 863
4. Pokój lekarski 861
5. Pokój lekarski 862
6. Gabinet psychologa 867
7. Dyżurka pielęgniarek 864
8. Dyżurka 865

Oddział D

1. Ordynator 885
2. Sekretariat 891
3. Pielęgniarka Oddziałowa 889
4. Pokój lekarski 886
5. Pokój lekarski 887
6. Pokój lekarski 888
7. Pokój lekarski 894
8. Gabinet psychologa 893
9. Dyżurka pielęgniarek 890
10. Gabinet zabiegowy 892

Oddział E

1. Ordynator 936
2. Sekretariat 942
3. Pielęgniarka Oddziałowa 940
4. Pokój lekarski 937
5. Pokój lekarski 938
6. Pokój lekarski 939
7. Gabinet psychologa 944
8. Dyżurka pielęgniarek 941
9. Gabinet zabiegowy 943
10. Pokój socjalny 945
11. Terapia zajęciowa 947
12. Kuchnia 946

Oddział F

1. Ordynator 996
2. Sekretariat 985
3. Pielęgniarka Oddziałowa 989
4. Pokój lekarski 979
5. Pokój lekarski 980
6. Pokój lekarski 981
7. Pokój lekarski 982
8. Pokój lekarski 983
9. Pokój lekarski 984
10. Pokój lekarski 990
11. Pokój lekarski 994
12. Gabinet psychologa 986
13. Gabinet psychologa 987
14. Gabinet psychologa 992
15. Gabinet psychologa 995
16. Dyżurka parter obserwacja 978, 998
17. Dyżurka I p. 988
18. Pokój socjalny 991
19. Terapeuci 993

Diagnostyka Snu

1. Pielęgniarka oddziałowa 848
2. Gabinet zabiegowy 846
3. Pokój lekarski 847

Oddział Leczenia Uzależnień OLAZA OLU

1. Ordynator 902
2. Pielęgniarka Oddziałowa 903
3. Sekretariat 904
4. Pokój lekarski 906
5. Gabinet Psychologa 907
6. Gabinet zabiegowy 905
7. Terapia 908
8. EEG 909
9. Dezynfektor 914
10. Depozyt Odzieży Pacjentów 915
11. Rehabilitacja 916

Detoksykacja od narkotyków i innych środków psychoaktywnych

1. Ordynator 926
2. Sekretariat 931
3. Pielęgniarka Oddziałowa 929
4. Pokój lekarski 924
5. Pokój lekarski 925
6. Pokój lekarski 928
7. Gabinet Psychologa 927
8. Dyżurka pielęgniarek 930
9. Pokój socjalny 933
10. Kuchnia 934
11. Detoks. SPA 935

Rehabilitacja Psychiatryczna

1. Kierownik 910
2. Świetlica 911
3. Biblioteka 912
4. Terapia 913

Psychogeriatria

1. Ordynator 869
2. Pielęg. Oddziałowy 872
3. Pokój lekarski 870
4. Pokój lekarski 871
5. Pokój lekarski 879
6. Dyżurka pielęgniarek 873
7. Dyżurka 874
8. Pracownik socjalny 875

Punkt Leczenia Substytucyjnego METADON

1. Punkt Leczenia Substytucyjnego 799

Psychiatria Sądowa

1. Ordynator 971
2. Pielęgniarka Oddziałowa 973
3. Gabinet lekarski 972
4. Gabinet Psychologa 975
5. Dyżurka pielęgniarek 974

Oddział Dzienny Aleksandrowska

1. Ordynator 786
2. Pielęgniarka Oddziałowa 788
3. Gabinet lekarski 787
4. Gabinet Psychologa 790
5. Gabinet Psychologa 791
6. Gabinet zabiegowy 789

Oddział Młodzieżowy

1. Ordynator 907
2. Sekretariat 911
3. Gab. lekarski 919
4. Gab. lekarski 920
5. Dyżurka 912

Centrum Zdrowia Psychicznego

1. CZP Poradnia 918

WOLU - Wojewódzki Ośrodek Leczenia Uzależnień

1. Kierownik 785
2. Sekretariat 784

Poradnia Zdrowia Psychicznego Lniana

1. Rejestracja 724

Oddział Dzienny Sieradzka

1. Ordynator 725
2. Pielęgniarka Oddziałowa 726

PZP i Patologii Współżycia Sieradzka

1. Rejestracja 727

Poradnia Zdrowia Psychicznego Sieradzka

1. Rejestracja 728

Wille

WILLA NR 2

1. Willa 952

WILLA NR 3

1. Willa 953

WILLA NR 4

1. Willa 954

WILLA NR 6

1. Willa 955

WILLA NR 7

1. Willa 956
2. Willa 957

WILLA NR 8

1. Willa 958
2. Willa 959