Dialog techniczny

INFORMACJA

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespól Opieki Zdrowotnej w Łodzi, ul. Aleksandrowska 159, działając na postawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2017 r. poz.1579 z zm.) zwanej dalej "ustawą", zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Kompleksowa usługa sprzątania w obiektach Spec. Psych. ZOZ w Łodzi".

Filtr
Pokaż  
Tytuł Opublikowano Autor
Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym 25 wrzesień 2018 Andrzej Piasecki
Usługa sprzątania 2018 24 sierpień 2018 Andrzej Piasecki