Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
dla Dzieci i Młodzieży
91-229 Łódź ul. Aleksandrowska 159

Rejestracja telefoniczna:
Tel. 42 652-92-14 lub 42 7155-819

Godziny pracy Poradni:

od poniedziałku do czwartku 7.30- 20.00, piątek 7.30-14.30

Kierownik Poradni: dr n.med. Renata Tokarz-Czart

Poradnia realizuje bezpłatne  świadczenia ambulatoryjne w zakresie opieki psychiatrycznej i psychologicznej dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. oraz ich rodzin  w zakresie:

 • zaburzeń odżywiania (np. anoreksja, bulimia)
 • zaburzeń psychotycznych
 • zaburzeń nastroju (np. depresja, choroba afektywna dwubiegunowa)
 • zaburzeń lękowych
 • zespołu nadpobudliwości ruchowej (np.ADHD)
 • zaburzeń zachowania i emocji
 • całościowych zaburzeń rozwojowych (np. autyzm, zespół Aspergera)
 • zaburzeń emocjonalnych
 • trudności w uczeniu się
 • zaburzeń rozwoju psychicznego ( psychologicznego)
 • występowania moczenia nocnego, zanieczyszczania się
 • zaburzeń snu

Jeżeli zauważyłeś, że Twoje dziecko np:

 • stało się smutne, małomówne lub miewa częste zmiany nastroju
 • ma zaburzone relacje z rówieśnikami
 • ma problemy z nauką
 • utraciło zainteresowania
 • ma problemy ze snem lub łaknieniem
 • reaguje lękiem w wielu codziennych sytuacjach
 • często wybucha złością lub jest agresywne słownie lub czynnie
 • nastąpiła zmiana w dotychczasowym zachowaniu dziecka
 • było świadkiem lub ofiarą przemocy

Skorzystaj:

 • z porad i diagnostyki lekarskiej u specjalistów z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży
 • porad i diagnostyki psychologicznej u psychologów  i psychologów klinicznych  
 • z pomocy psychoterapeutów oraz specjalistów terapii rodzin.


Skierowanie do lekarza psychiatry nie jest wymagane.
Skierowanie do psychologa i psychoterapeuty - może być wystawione przez lekarza rodzinnego lub lekarza naszej Poradni.

Na pierwszą wizytę należy przygotować:

 • dane osobowe dziecka
 • numer legitymacji ubezpieczeniowej rodzica
 • posiadaną dokumentację i badania lekarskie i psychologiczne