Projekty Unijne

 

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Łodzi, ul. Aleksandrowska 159

informuje o zakończeniu realizacji projektów:

  • "Zakup sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem do Sali Elektrowstrząsów zakup aparatu EEG"
  • "Termoizolacja budynków(pawilonów szpitalnych) w Spec. Psych. ZOZ w Łodzi"
  • "Dostosowanie pozostałych pomieszczeń I p. paw. X na część terapeutyczną dla uzależnionych" udział wyskości wkładu finansowego UE- 75 %"

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego