Program edukacyjno-rehabilitacyjny w zaburzeniach nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną dla mieszkańców województwa łódzkiego - wybór oferty

Informujemy, że w związku z opublikowanym w dniu 2 stycznia 2019 roku na naszej stronie zaproszeniem do współpracy w roli Partnerów w związku z ogłoszeniem o konkursie nr RPLD.10.03.01-IZ.00-10-001/18 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działania X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia, Poddziałania X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej (Program edukacyjno-rehabilitacyjny w zaburzeniach nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną dla mieszkańców województwa łódzkiego), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, wpłynęła oferta od:

Centra Medyczne Medyceusz Spółka z o.o.
Dąbrowa 6A, 95-050 Konstantynów Łódzki

i została wybrana.