Oddział dzienny dla dzieci

W Oddziale Dziennym dla dzieci wykonywane są świadczenia z zakresu psychiatrii dziecięcej dla dzieci w wieku młodszym szkolnym obejmujące:

  • diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną
  • farmakoterapie
  • oddziaływania psychoterapeutyczne
  • psychoedukacje
  • zajęcia relaksacyjne

Szczególnie specjalizujemy się w leczeniu:

  • zaburzeń emocjonalnych (fobie, lęki, tiki, mutyzm wybiórczy,zaburzenia nastroju)
  • ADHD
  • zaburzeń psychicznych w przebiegu padaczki
  • specyficznych zaburzeń rozwoju umiejętności szkolnych
  • zaburzeń rozwoju mowy

Przy Oddziale Dziennym funkcjonuje szkoła dla dzieci z klas I-III

Ordynator Oddziału
Danuta Wojciechowska-Owczarek
specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży