Oddział psychiatryczny dla dzieci

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY CAŁODOBOWY DLA DZIECI SP ZOZ w Łodzi

Ordynator: dr Aleksandra Lewandowska  tel. 42 7155-811

Pielęgniarka Oddziałowa: Agnieszka Modrzejewska  tel. 42 7155-812

Dyżurka pielęgniarek: tel. 42 7155-813, 42 7155-817

Oddział:
Jest jednostką oferującą pomoc dzieciom w wieku 3 – 13 lat.
Dzieci przyjmowane są na podstawie skierowania od specjalisty psychiatry, lekarza Pogotowia Ratunkowego , lekarza pediatry ,lekarza rodzinnego lub  ze wskazań psychologicznych.
Długość pobytu w oddziale zależnie od potrzeb Pacjenta waha się od 4 – 8 tygodni.
W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w nagłych stanach psychicznych.
Przyjęcia planowe odbywają się po telefonicznym uzgodnieniu z Ordynatorem Oddziału pod numerem telefonu: 42 7155-811
Oddział posiada akredytację i miejsca szkoleniowe do specjalizacji w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży, miejsca na staże cząstkowe z psychiatrii oraz psychologii klinicznej.

W oddziale obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych z kamerą i aparatem fotograficznym.

PROWADZIMY  DIAGNOSTYKĘ  I LECZENIE:

 • zaburzeń psychotycznych
 • zaburzeń obsesyjno - kompulsyjnych
 • zaburzeń odżywiania (np: anoreksja, bulimia)
 • zaburzeń nastroju ( np: depresja, choroba afektywna dwubiegunowa)
 • zaburzeń nerwicowych
 • upośledzenia umysłowego
 • całościowych zaburzeń rozwojowych ( w tym: Autyzm, Z. Aspergera)
 • zespołu nadpobudliwości psychoruchowej ( ADHD, ADD)
 • zaburzeń zachowania i emocji (np. ODD,CD)
 • trudności w uczeniu się
 • zaburzeń rozwoju psychicznego ( psychologicznego)

 

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI OBEJMUJĄ:

 • terapię indywidualną
 • psychorysunek
 • rodzinne spotkania konsultacyjne
 • psychoedukację
 • relaksację
 • zajęcia ruchowe
 • filmoterapię
 • zajęcia szkolne


Przy Oddziale jest Szkoła Podstawowa , w której dzieci uczęszczają na zajęcia lekcyjne (kl.I-VI).
Współpracujemy z:
Oddziałem Psychiatrycznym Dziennym dla dzieci
Poradnią Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

Galeria zdjęć: