Oddział psychiatryczny C

Oddział ogólnopsychiatryczny męski C

W oddziale wykonywane są świadczenia z zakresu psychiatrii dorosłych obejmujące leczenie zaburzeń psychicznych oraz współistniejących schorzeń somatycznych:

  • diagnostyki psychiatrycznej i psychologicznej
  • farmakoterapii
  • psychoterapii indywidualnej
  • fototerapii
  • grupy terapeutyczne (dla osób z problemem alkoholowym, dla osób z zaburzeniami depresyjnymi i adaptacyjnymi, psychoedukacja dla pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi)
  • rehabilitacji psychiatrycznej (treningi umiejętności społecznych, arteterapia)
  • terapii zajęciowej
  • zabiegów EW


Ordynator
lek. Anna Cybula-Fujiwara, specjalista psychiatra
tel.: 42 7155-860

Pielęgniarka Oddziałowa
Elżbieta Dębska
tel.: 42 7155-863

Asystenci tel.: 42 7155-861, 42 7155-862
lek. Agnieszka Nowakowska, specjalista psychiatra
lek. Marlena Osicka
lek. Magdalena Walczak
lek. Marta Żurek

Psycholodzy tel.: 42 7155-867
mgr Karolina Rusek
mgr Natalia Burska

Pracownik socjalny
Anna Gwadera

Sekretariat
tel.: 42 7155-866