Oddział Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń Snu

Oddział Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń Snu – oddział męski

 

W oddziale wykonywane są świadczenia z zakresu psychiatrii dorosłych obejmujące diagnostykę i leczenie zaburzeń snu, również w przebiegu innych zaburzeń psychicznych (depresji, schizofrenii, zaburzeń nerwicowych). Świadczenia obejmują:

  • diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną
  • farmakoterapię
  • psychoterapię indywidualną
  • grupy terapeutyczne (dla osób z problemem alkoholowym, dla osób z zaburzeniami depresyjnymi i adaptacyjnymi, psychoedukacja dla pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi)
  • rehabilitację psychiatryczną (treningi umiejętności społecznych, arteterapia)
  • terapię zajęciową

 

Gabinet lekarski

 42-71-55-846


Pielęgniarka oddziałowa

 42-71-55-847