Oddział Psychiatrii Sądowej

Oddział Psychiatrii Sądowej o podstawowym zabezpieczeniu przeznaczony dla osób przebywających na detencji.

Dysponuje 22 Łóżkami przeznaczonymi dla sprawców niepoczytalnych wobec czynu karnego z orzeczoną  prawomocnym postanowieniem sądu internacją w oddziale psychiatrycznym o podstawowym zabezpieczeniu.
 
Zadaniem oddziału   jest diagnostyka, leczenie, psychoterapia,  rehabilitacja, resocjalizacja oraz promocja zdrowia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wobec których wykonywany jest środek zabezpieczający oraz orzecznictwo sądowo-psychiatryczne.

Struktura organizacyjna:
• koordynator medyczny dr n. med. Anna Sieradzka specjalista psychiatra
• psycholog mgr Paulina Żuchowicz
• pielęgniarka oddziałowa Marianna Adamczewska
• młodszy asystent lek. med. Bartłomiej Helman 
• psycholog,psychoterapeuta mgr Agnieszka Janczewska-Furmańczyk

Telefony: 
Ordynator/ pokój lekarski  - 42 7155-971
Dyżurka pielęgniarska – 42 7155-974
Psycholog - 42 7155-975