Lżejszym być

 

Celem projektu jest zmniejszenie wyjściowej masy ciała średnio o 5% 720 mieszkańców woj., łódzkiego (612 K/108 M)
mieszkańców województwa łódzkiego ze stwierdzoną otyłością i nadwagą zakwalifikowanych do udziału w Programie i
uczestniczących w jego działaniach
Cel zostanie zrealizowany w okresie od 01.03.2020 r. do 28.02.2023 r.
Grupa docelowa to 720 os (612 K/108 M) spełniających łącznie wymogi SzOOP i „Reg. programu zdrowotnego
dot.przeciwdziałania nadwadze i otyłości w woj. łódzkim wśród os. w wieku aktywności zaw. na l.2019- 2023-pilotaż
"odWAŻYMY ŁÓDZKIE”(RPZ, Program).
Rezulaty projektu:
- Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne - 720 osób (612K/108M)
- Liczba zorganizowanych spotkań mających na celu akcję edukacyjno - świadomościową - 2
Zadania w projekcie:
1. Akcja edukacyjno-świadomościowa
2. Konsultacje dietetyczne
3. Wsparcie dotyczące aktywności fizycznej
4. Wsparcie psychologiczne dla uczestników
5. Wizyta lekarska na zakończenie udziału w Programie

 

 

 

Wartość całkowita projektu: 1 565 834,59

Kwota dofinansowania: 1 424 442,43

HARMONOGRAM

 

realizacji wsparcia dla uczestników projektu „Lżejszym być”
 - pilotażowy program dla mieszkańców woj. łódzkiego
RPLD.10.03.02-10-A001/19

 

 

OKRES

REALIZACJI

RODZAJ WSPARCIA

MIEJSCE

REALIZACJI

WSPARCIA

DATA I GODZINA

REALIZACJI

WSPARCIA

01.07.2020 – do końca projektu

I konsultacja dietetyczna przy rekrutacji

Aleksandrowska 159, Łódź

W godz. 8.00 -16. 00,

dokładne godziny

Wyznaczone

indywidualnie dla

każdego uczestnika

01.08.2020 – do końca projektu

Konsultacje z dietetykiem

Aleksandrowska 159, Łódź

W godz. 8.00 - 16.00,

godziny umawiane

przez wykonawcę z

uczestnikiem wg

indywidualnych potrzeb

01.08.2020 – do końca projektu

Aktywność fizyczna

 

Indywidualnie – wg. czasu i potrzeb uczestników

01.08.2020 – do końca projektu

Wsparcie psychologiczne

Aleksandrowska 159, Łódź

W godz. 14.00 - 16.00,

godziny umawiane

przez wykonawcę z

uczestnikiem wg

indywidualnych potrzeb

07.07.2020 do 29.07.2020 – I grupa

Wizyta lekarska

Aleksandrowska 159, Łódź

W godz. 14.00 - 16.00,

godziny umawiane

przez wykonawcę z

uczestnikiem wg

indywidualnych potrzeb