SPZOZ w Łodzi

Opublikowano: Piątek, 16 listopad 2012 17:31
Andrzej Piasecki

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej

kontynuuje tradycje założonego 17. 09. 1902 r. Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych "Kochanówka", którego nazwę zmieniano:
Witamy- w 1953 r - Szpital im. dr J. Babińskiego,
- w 1973 r - Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej,
- w 1984 r - Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej.
Szpital powstał w 1902 roku z inicjatywy
dr. med. Karola Jonschera. Był placówką prywatną o charakterze publicznym i w ówczesnym czasie był jednym z najważniejszych ośrodków myśli psychiatrycznej w Polsce. Nazwa "Kochanówka" pochodzi od nazwiska Kochański - właściciela posiadłości, na której szpital wybudowano.

Specjalistyczny Psychiatryczny Z.O.Z. jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej składającym się z wyodrębnionych organizacyjnie jednostek:
Szpital im. dr J. Babińskiego w Łodzi, ul. Aleksandrowska 159;
Poradnia Zdrowia Psychicznego "Lniana", ul. Lniana 2,

Poradnia Zdrowia Psychicznego "Sieradzka", ul. Sieradzka 11,
Oddział Dzienny Psychiatryczny "Sieradzka", ul. Sieradzka 11,
Wojewódzki Ośrodek Leczenia Uzależnień w Łodzi, ul. Aleksandrowska 159.

Specjalistyczny Psychiatryczny Z.O.Z.
udziela świadczeń zdrowotnych w:

Specjalistyczny Psychiatryczny Z.O.Z.
świadczy również usługi
:

diagnostyczne:

EEG i USG