SPZOZ w Łodzi

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej

kontynuuje tradycje założonego 17. 09. 1902 r. Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych "Kochanówka", którego nazwę zmieniano:
Witamy- w 1953 r - Szpital im. dr J. Babińskiego,
- w 1973 r - Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej,
- w 1984 r - Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej.
Szpital powstał w 1902 roku z inicjatywy
dr. med. Karola Jonschera. Był placówką prywatną o charakterze publicznym i w ówczesnym czasie był jednym z najważniejszych ośrodków myśli psychiatrycznej w Polsce. Nazwa "Kochanówka" pochodzi od nazwiska Kochański - właściciela posiadłości, na której szpital wybudowano.

Specjalistyczny Psychiatryczny Z.O.Z. jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej składającym się z wyodrębnionych organizacyjnie jednostek:
Szpital im. dr J. Babińskiego w Łodzi, ul. Aleksandrowska 159;
Poradnia Zdrowia Psychicznego "Lniana", ul. Lniana 2,

Poradnia Zdrowia Psychicznego "Sieradzka", ul. Sieradzka 11,
Oddział Dzienny Psychiatryczny "Sieradzka", ul. Sieradzka 11,
Wojewódzki Ośrodek Leczenia Uzależnień w Łodzi, ul. Aleksandrowska 159.

Specjalistyczny Psychiatryczny Z.O.Z.
udziela świadczeń zdrowotnych w:

 • oddziałach ogólnopsychiatrycznych,
 • oddziale psychogeriatrycznym,
 • oddziale psychiatrycznym dla dzieci,
 • oddziale terapii uzależnienia od alkoholu,
 • oddziale leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych,
 • oddziale detoksykacji od narkotyków i innych środków psychoaktywnych
 • oddziale terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi,
 • dziennych oddziałach psychiatrycznych dla dorosłych i dla dzieci,
 • poradniach zdrowia psychicznego,
 • poradni zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin,
 • poradni zdrowia psychicznego i patologii współżycia,
 • Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Uzależnień.

Specjalistyczny Psychiatryczny Z.O.Z.
świadczy również usługi
:

diagnostyczne:

EEG i USG