Dotacja z PZU - rok 2019

PZU ŻYCIE S.A. w ramach prowadzonej działalności mającej na celu zapobieganie powstaniu lub zmniejszenie skutków wypadków ubezpieczeniowych, współfinansowało zadanie prewencyjne mające na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy poprzez montaż monitoringu w Pawilonie VII Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi przy
ul. Aleksandrowskiej 159.

Kwota współfinansowania została przeznaczona na:
• Zakup cyfrowego rejestratora
• Zakup dysku twardego
• Zakup przełączników i innych dodatkowych elementów do instalacji monitoringu
• Zakup monitorów
• Montaż systemu monitoringu