Deklaracja Dostępności

Opublikowano: Wtorek, 30 marzec 2021 09:18
Andrzej Piasecki

Deklaracja dostępności serwisu www.babinski.home.pl

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi

Przeglądamy i na bieżąco aktualizujemy treści serwisu. Dbamy o to, by informacje, które publikujemy, były dostępne dla jak najszerszego grona odbiorców.

Data publikacji strony internetowej: 2012-06-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-11-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Na stronie internetowej:

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Cele SPZOZ w Łodzi przy tworzeniu strony internetowej:

Działania podejmowane przez SPZOZ w Łodzi przy tworzeniu strony internetowej:

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Sławomir Stachura

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

telefon: 42 71-55-801

Każdy ma prawo:

 

Żądanie musi zawierać:

Tryb rozpatrywania żądania: