Centrum Zdrowia Psychicznego Łódź Bałuty

Opublikowano: Wtorek, 04 grudzień 2018 12:37
Andrzej Piasecki

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO ŁÓDŹ BAŁUTY


Z dniem 1 grudnia 2018 r. rozpoczyna działalność Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP) dla mieszkańców Łódź-Bałuty utworzone w oparciu o Narodowy Program Zdrowia Psychicznego, zgodnie z Rozporządzeniem MZiOS z dnia 27.04.2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego. Celem pilotażu jest przetestowanie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej. 


Centrum Zdrowia Psychicznego Łódź-Bałuty będzie oferowało kompleksową pomoc psychiatryczną, psychologiczną oraz psychoterapeutyczną w ramach świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.


Do Centrum może zgłaszać się każda osoba zamieszkała na obszarze dzielnicy Łódź-Bałuty, która znajduje się w kryzysie psychicznym, jak również zaniepokojeni jej stanem zdrowia krewni/osoby trzecie. Dla zgłaszającego się pacjenta zostaną opracowane indywidualne, dopasowane do potrzeb plany terapii, a w przypadkach pilnych zostanie uzgodniony termin uzyskania niezbędnego świadczenia nie później niż 72 godziny od zgłoszenia.

W celu ułatwienia pacjentom skorzystania z właściwej pomocy uruchomiono adekwatną strukturę organizacyjną, na którą składają się:


Z wyjątkiem PZP „Lniana”, wszystkie powyższe struktury organizacyjne są zlokalizowane w SP ZOZ im. J. Babińskiego w Łodzi, Aleksandrowska 159.


SP ZOZ im. J. Babińskiego program pilotażowy  na terenie Łódź –Bałuty będzie realizował  z następującymi podwykonawcami: